Let op, geld lenen kost ook geld.

Nieuws

Uw kredietaanvraag in 10 vragen

27-11-2020

 

 1. Wat moet ik voorbereiden en bij de hand hebben voordat ik mijn persoonlijke kredietaanvraag online of telefonisch kan indienen?
 • Een duidelijk idee hebben van het doel van uw kredietaanvraag
 • Uw identiteitskaart en uw bankkaart (van alle ontleners)

Let op: als u getrouwd bent en geen huwelijkscontract "scheiding van goederen" hebt, moet de lening aanvraag samen met uw echtgeno(o)t(e) worden ingediend.

 • De details van uw inkomen van de laatste 3 maanden (werk, werkloosheid, mutualiteit, pensioen, huurinkomsten die op uw rekening wordt gestort, enz.)
 • De contracten van uw lopende kredieten (indien van toepassing)
 • De laatste afschriften van uw mogelijke kredietkaarten (Visa, MasterCard of kredietkaarten winkel)
 1. Hoe kan ik mijn kredietverzoek indienen bij mijn makelaar?
 • Online op de website (volg alle instructies)
 • Telefonisch met een adviseur als u voorkeur heeft voor een persoonlijk contact:

02 / 502.96.79

Wat gebeurt er als ik mijn online aanvraag verzend?
Een adviseur neemt telefonisch contact met u op om :

 • uw project te overlopen
 • uw gegevens te controleren
 • eventueel bijkomende informatie te vragen
 • en tenslotte uw aanvraag af te ronden

Na een eerste analyse van uw terugbetalingsmogelijkheden en van uw eventuele bestaande  kredieten of kredietopeningen, zal uw adviseur u een advies geven over de haalbaarheid van uw aanvraag.

Onze analist zal u dan een gepast voorstel doen op basis van het gevraagde bedrag, uw budget en het doel van uw aanvraag.

Als u het eens bent met het voorstel van uw adviseur, legt hij uw verzoek voor aan de bank voor verdere analyse en een beslissing.

 1. Hoe verloopt de analyse van mijn verzoek door de bank?

In de analyse en beslissing van uw dossier neemt de bank volgende stappen (niet-limitatieve lijst):

 • Raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (verplicht en uitgevoerd door de bank)
 • Analyse van uw vermogen om het gevraagde krediet terug te betalen (op basis van uw inkomen en uw lasten inclusief huisvestingslasten, bestaande leningen, openingen van krediet- en kredietkaarten, vaste kosten, te betalen alimentatie, enz …)
 • Analyse van de frequentie waarmee u al krediet(en) heeft aangevraagd bij dezelfde bank maar ook bij andere financiële instellingen
 • Controle van de regelmatigheid van de terugbetalingen van uw eventuele  lopende kredieten bij dezelfde bank
 • Analyse van het gevraagde bedrag in samenhang met het doel van de lening
 • Voor zelfstandige ondernemers van een onderneming : verificatie van onder meer uw balansen en resultatenrekening (indien gepubliceerd bij de nationale bank) en controle van eventuele achterstallen bij BTW en RSZ
 1. Hoe word ik op de hoogte gebracht van de beslissing?
 • Voor uw financieringsaanvraag is er een princiepsakkoord.

Zodra de bank ons ​​op de hoogte heeft gebracht van haar beslissing, neemt uw adviseur zo snel mogelijk contact met u op om u op de hoogte te brengen.
Hij zal u specifiek informeren over de acceptatievoorwaarden, maar ook over de aflossingsvoorwaarden, namelijk de maandelijkse betaling, de looptijd en de rentevoet.  Hij overloopt ook de documenten die nodig zijn om het dossier af te ronden.

De adviseur zal u vragen om ons per e-mail de documenten te sturen die nodig zijn om uw situatie te verifiëren (identiteitsbewijzen, bewijs van inkomen en elk ander document dat door de bank wordt gevraagd).

 • Uw verzoek is nog niet beslist omdat de bank ons ​​om een ​​medeschuldenaar vraagt.
  Uw adviseur zal u daarom vragen naar de mogelijkheid om ons iemand voor te stellen die samen met de het krediet zal aanvragen. In de meeste gevallen betekent dit dat het gevraagde bedrag te hoog is voor uw inkomen volgens de bank, of dat uw werkstabiliteit niet voldoende of gegarandeerd is (contract bepaalde duur of te recent in dienst).
  De oorsprong van uw inkomen (interim, mutualiteit, werkloosheid) en uw eventuele jonge leeftijd kan hierbij ook een rol spelen.

De medeschuldenaar dient bij voorkeur gedomicilieerd te zijn op hetzelfde

adres als u, niet te financieel geëngageerd zijn en niet negatief vermeld zijn bij

de Nationale Bank (openstaand schulden)

 • De bank laat ons weten dat uw kredietaanvraag is geweigerd.

Uw adviseur zal u per telefoon, e-mail of sms op de hoogte stellen van de

weigering.

Het is belangrijk op te merken dat de bank wettelijk niet verplicht is om ons op

de hoogte te brengen van de redenen voor haar weigering.

In sommige gevallen is het mogelijk om het besluit van de bank te laten herzien

door op verzoek aanvullende en relevante informatie te verstrekken waarmee

de  analist mogelijk zijn standpunt kan herzien.

 1. Mijn dossier is goedgekeurd, wat gebeurt er nu?

Zodra uw documenten zijn ontvangen en geverifieerd, zal uw adviseur contact met u  opnemen om een ​​afspraak te maken.  We kijken wanneer één van onze medewerkers aanwezig is in onze verschillende kantoren in België (Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt). U wordt dan uitgenodigd op het kantoor dat het dichtst bij uw woning ligt om verder te gaan met het ondertekenen van uw kredietovereenkomst.

Op die dag zullen we u vragen om u identificatiedocumenten, u bankkaart en ALLE originele documenten die u ons eerder per e-mail had gestuurd, mee te brengen.

 1. Hoe verloopt mijn afspraak voor het tekenen van de contracten?

Tijdens uw bezoek aan onze kantoren, op de afgesproken dag, ontvangt onze  collega u daar in optimale veiligheidscondities
We vragen u ook om een mond​​masker mee te nemen.

 • Covid19-periode

Onze collega zal u vragen om hem uw originele documenten te bezorgen, namelijk uw identiteitspapieren, uw bankkaart evenals uw bewijs van inkomen en alle andere documenten die we u vooraf hebben gevraagd om mee te nemen.
Het is belangrijk om te weten dat als u op de afspraak niet in het bezit bent van uw originele identiteitsbewijs en bewijs van inkomen dat het contract niet kan getekend worden.

Onze collega neemt alle pagina's van uw kredietovereenkomst met u door, legt u de inhoud duidelijk uit en beantwoordt ook graag al uw vragen.
Vervolgens nodigt hij u uit om het in twee exemplaren te ondertekenen en geeft u direct aan het einde van de afspraak een exemplaar.

 1. Wanneer wordt het geld op mijn bankrekening gestort?

Na ondertekening van het contract zal onze collega het overhandigen aan de dienst “controle en betaling".  Deze controleert of alles volledig is en of alle originele documenten aanwezig zijn. Pas daarna begint de betalingsprocedure en wordt het geld maximaal binnen de 48 uur op uw rekening gestort. U wordt gelijktijdig per e-mail op de hoogte gebracht. Houd er rekening mee dat voor een autofinanciering, het bedrag rechtsreeks aan de garage wordt betaald op basis van een factuur.

 1. Hoe betaal ik mijn lening terug en op welke datum?

Afhankelijk van de bank waar uw lening is aangegaan, vindt de terugbetaling plaats via een domiciliëring  of via een doorlopende opdracht.

 • Domiciliëring:          

Dit document wordt door de bank naar uw financiële instelling (daar waar u een zichtrekening heeft) gestuurd, deze zorgt voor de registratie ervan. Dit document geeft het recht aan de bank om uw maandelijkse afbetalingen automatisch te incasseren, zonder dat u tussenbeide moet komen. Het maakt deel uit van de kredietovereenkomst.

 • De doorlopende opdracht:

Bij een doorlopende opdracht geeft u zelf de opdracht aan uw financiële instelling om het bedrag van uw lening maandelijks, automatisch over te schrijven. U vindt in uw kredietcontract alle nodige informatie, namelijk de datum van de eerste betaling, de datum van het einde van de betaling, de naam van de bank, het adres evenals het bedrag van de maandelijkse betaling en de referentie.
U kunt meestal de doorlopende opdracht eenvoudig zelf  aanmaken via uw bankapplicatie op uw smartphone of via "Home Banking".

De eerste betaling moet ten laatste 30 dagen gebeuren nadat het geld  op u rekening beschikbaar is.

 1. Wanneer ontvang ik een kopie van mijn contract?

Tijdens onze afspraak met onze collega en pas als het contract getekend is én nadat we in het bezit zijn van al u originele documenten (loonfiches), krijgt u het tweede exemplaar dat u zelf  ondertekend terug.
Uw originele loonstroken en eventuele andere originele documenten in ons bezit krijgt u enkele dagen later per post teruggestuurd.

 1. Zou u mij wat meer informatie geven? Ik heb nog een vraag.

Het is belangrijk en essentieel dat u goed wordt geïnformeerd. De taak van uw adviseur is om al uw vragen te beantwoorden. Het aangaan van een lening is niet triviaal en bindt u vaak voor meerdere jaren. Daarom is het essentieel dat u gerustgesteld bent wanneer u ons kantoor verlaat.

Uw adviseur blijft tot uw dienst, zowel voor als na dat uw contract is afgerond. Wij staan ​​tot uw beschikking gedurende de ganse looptijd van uw contract.

Team Geldlenen

Let op, geld lenen kost ook geld.

Copyright © 2020 Geldlenen. Alle rechten voorbehouden. | Privacy
© fsdgroup bvba - Kredietmakelaar voor leningen op afbetaling, kredietopeningen en autoleningen.
© fsdgroup bvba is een onafhankelijke kredietmakelaar erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie onder nummer 212267 - BE 820.116.984
© fsdgroup bvba is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij het FSMA - Autoriteit voor financiële diensten en markten - onder het nummer FSMA 108780 A